Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνική Υποστήριξη

  • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
  • Εκπεστέες δαπάνες.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με την ισχύουσα  φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
  • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
  • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
  • Εξωδικαστικός συμβιβασμός & ρύθμιση οφειλών.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

espa-image